Čipové karty

Informace pro výhodné cestování s čipovou kartou

Společnost ZDAR, a.s. používá ve svých autobusech nové, rychlejší a komfortnější odbavovací strojky akceptující čipové karty.

Základní informace o čipových kartách

Čipová karta je elektronické zařízení (obdobně jako např. karta telefonní nebo bankovní platební karta), které funguje jako nosič informací pro bezhotovostní odbavení cestujícího veřejnou autobusovou dopravou. Karta obsahuje, kromě obvyklých identifikačních údajů, informace o finančním kreditu a aktuální údaje o jejím užití. Tento moderní způsob odbavení přináší cestujícím výrazné zlepšení kvality a variability dopravních služeb.

 • Životnost karty je 10 let.
 • Po tuto dobu je možno jedenkrát změnit způsob využívání karty (např. ze žákovské na studentskou).
 • Z nepřenosných adresných karet (tj. žákovská, studentská, občanská, pro seniory, zlevněná a zaměstnanecká) lze používat pouze jeden typ karty. Není tedy možné zhotovit více nepřenosných adresných karet na jednoho žadatele.
 • U typu karty přenosná (neadresná) je možné zhotovit pro jednoho žadatele více těchto karet, a to i v případě, že je držitelem některé z nepřenosných karet.

Hlavní výhody

 • při platbě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky je cena jízdenky nižší než při úhradě v hotovosti
 • časové kupóny jsou výhodnější než platba v hotovosti nebo platba elektronickou peněženkou
 • zrychlené odbavení při nástupu do autobusu – bez manipulace s hotovostí
 • možnost vydání časové jízdenky na tzv. plovoucí období (např. od 15.4. do 14.5.)
 • rodičovská kontrola + omezení manipulace s hotovostí u dětí
 • možnost odbavení čipovou kartou i u jiných dopravců, tzv. clearing (informace o dopravcích zapojených do clearingu Vám poskytnou v informační kanceláři)

Čipová karta Vám nabízí dvě funkce - elektronickou peněženku a časový kupón

1) Elektronická peněženka

Je to cestujícím určená a nabitá částka peněz, kterou je možné nabít (uložit) do každé platební karty. Minimální částka pro dobíjení elektronické peněženky čipové karty je 50,- Kč. Pomocí elektronické peněženky cestující platí jednotlivé jízdné nebo dovozné za zavazadla. Při platbě jízdného z elektronické peněženky je cena jízdenky nižší než při úhradě v hotovosti.

2) Časový kupón

Při dobíjení časového kupónu lze zvolit jeho platnost od libovolného data, pokud již platnost minulého kupónu vypršela. Pokud se rozhodnete nabít si časový kupón v době, kdy vám ještě platí aktuálně platný kupón, lze nový kupón nabít pouze tak, že bezprostředně navazuje na aktuálně platný kupón. Platnost kupónu např. pro občanskou kartu lze tedy dobít od 10. října – tzn. platí přesně od 10. října od  0:00 hod. do 9. listopadu do 24:00 hod (tzv. plovoucí období). U firmy ZDAR, a.s. používáme v MHD ve Žďáře nad Sázavou časové kupóny na jeden, tři a šest měsíců. V MHD ve Velkém Meziříčí jsou používány kupóny pouze na jeden měsíc.

Odbavení čipovou kartou

Při nástupu do autobusu je cestující povinen před přiložením čipové karty nahlásit řidiči druh požadovaného odbavení a cílovou stanici – na vyzvání řidiče přiloží čipovou kartu do blízkosti čtečky (označené místo na strojku). Čtecí zařízení potvrdí platnost operace vytisknutím jízdenky, kterou si cestující sám odebere. Kartu není nutné vyndávat z ochranného pouzdra!
Každý cestující obdrží při odbavení jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu přepravy u sebe a v případě kontroly předložit i čipovou kartu.

Náležitosti potřebné k vystavení karty

 • Žákovská – občanský průkaz zákonného zástupce, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku .
 • Studentská – potvrzení školy o studiu (pouze střední a vysoké školy), občanský průkaz, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Občanská – občanský průkaz žadatele (u cizinců pas), fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Zlevněná – občanský průkaz žadatele a potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení z České pošty, s.p. o pobírání starobního důchodu nebo doklad o přijetí starobní důch. částky, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Seniorská – občanský průkaz žadatele, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Přenosná – finanční hotovost dle platného ceníku.

Typy čipových karet

 • Občanská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena pro dospělé nestudující osoby. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku.
 • Studentská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena pro žáky základních, středních a vysokých škol. Po ukončení školního studia na střední nebo vysoké škole nebo po dovršení 26-ti let je držitel studentské čipové karty povinen zažádat v informační kanceláři o změnu stávajícího typu karty na typ občanská popř. přenosná. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku.
 • Zlevněná – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena starobním nebo plně invalidním důchodcům. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku.
 • Seniorská  – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena seniorům starším 70-ti let (v MHD VM starším 65 let). V rámci MHD lze použít k odbavení jak kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku. Kupón platí pouze v MHD Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí.
 • Zlatá Janského Plaketa – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena držitelům zlaté Janského plakety. V rámci MHD ZR lze použít k odbavení jak kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku. Kupón platí pouze v MHD Žďár nad Sázavou.
 • Žákovská – (adresná, vystavená na jméno, nepřenosná) je určena žákům základních škol.  Po ukončení povinné školní docházky, je držitel žákovské čipové karty povinen zažádat  v informační kanceláři o změnu stávajícího typu karty na typ studentská popř. přenosná. V rámci MHD lze použít k odbavení jak časový kupón, tak elektronickou peněženku. U příměstských linek lze použít jen peněženku. Kupón platí pouze v MHD Velké Meziříčí.
 • Přenosná – (neadresná) plní funkci elektronické peněženky umožňující odbavení jednotlivce i různých skupin cestujících.  V rámci všech přepravních systémů lze použít k odbavení pouze elektronickou peněženku.

Jak a kde získáte čipovou kartu?

Výroba karet probíhá v prostorách informační kanceláře společnosti ZDAR, a.s. v ulici Nádražní 465/15 ve Žďáru nad Sázavou (tel.:566 696 166). Další sběrná místa žádanek a prodejny čipových karet jsou: AN Bystřice nad Pernštejnem, AN Velké Meziříčí

Pro zhotovení karty je nutno předložit doklady specifikované pro žádaný druh karty. Vydání a užívání čipových karet se řídí platnými Obchodními podmínkami pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků.
Pro aktivaci čipové karty je nezbytné doložení dokladů (viz níže), přesné specifikování požadavků, 1 průkazová fotografie, částka za výrobu karty a v případě zájmu o využívání časového kupónu i částku za první období. Další nabíjení el. peněženky nebo časového kupónu je možné v autobusech u řidičů. Po předání požadovaných údajů bude karta cestujícímu vystavena do 7 pracovních dnů (adresná karta).

Další podmínky pro vydání čipové karty

 •       1) Karty typu PŘENOSNÁ  Karty typu PŘENOSNÁ jsou vydávány bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů o držiteli karty nebo s poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů o držiteli karty. V případě neposkytnutí osobních údajů bude držiteli předán doklad o vlastnictví čipové karty, na kterém je uvedeno: evidenční číslo karty a datum vydání. Tento doklad je vyhotoven v jednom provedení a to pouze pro držitele karty. Tento doklad je požadován k předložení při prokazování vlastnického vztahu ke kartě (např. v případě blokace karty, reklamace karty apod.). Bez předložení tohoto dokladu nelze uplatnit reklamaci, blokaci apod.  V případě poskytnutí osobních údajů, tzn. podepsání Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku a Zásad zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet , je možné o výše uvedené manipulace s kartou žádat i bez dokladu prokazujícího vlastnictví karty.2) Karty typu OSOBNÍ/ADRESNÁ  U typů karet OSOBNÍ/ADRESNÁ, které jsou vázány na poskytnutí slevy ze zákona nebo na poskytnutí slev od objednatele dopravy, jsou osobní údaje požadovány pro výdej a užívání karty, tzn. je požadováno podepsání Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku a Zásad zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet .  Držitel karty (subjekt údajů) není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem výdeje a užívání karty. Poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolné. V případě, kdy se subjekt údajů rozhodne neposkytnout své osobní údaje pro výdej a užívání karty, nedojde k navázání smluvního vztahu a k vydání karty, na kterou je vázáno poskytnutí slevy ze zákona nebo poskytnutí slevy od objednatele dopravy. Držitel má možnost využít k odbavování karty typu PŘENOSNÁ, které mohou být vyrobeny bez poskytnutí osobních údajů. 

KONTAKTY

Eva Smolíková
Referent cestovní kanceláře
zajezdy@zdar.cz
Tel: 730 575 579

Leoš Rozmarin
Odborný referent informatiky
rozmarin@zdar.cz
Tel: 566 696 167