Naše vize

SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH

Motto „Spolehlivě na cestách“ vyjadřuje prvořadý cíl naší společnosti - zabezpečit pro své zákazníky kvalitní služby v oblasti dopravy a logistiky. Ať se jedná o přepravu osob či nákladu, služby v oblasti autoopravárenství nebo některou z mnoha dalších činností s dopravou souvisejících, garantujeme Vám profesionální přístup při řešení Vašich požadavků.

kvalita poD kontrolou

Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků, moderní vozový park a dostatečné technické zázemí, jsou výchozím předpokladem poskytování kvalitních a zároveň dostupných služeb. Díky komplexní nabídce činností v oblasti dopravy zvládáme pružně reagovat na měnící se požadavky našich zákazníků. S pomocí informačních a komunikačních technologií kontrolujeme a analyzujeme prováděné procesy – dokážeme tak odstranit případné chyby a nalézt optimální řešení pro zákazníka.

EKOLOGICKY A BEZPEČNĚ 

Pro snížení dopadů naší činnosti na životní prostředí pravidelně obnovujeme vozový park a pořizujeme nová vozidla, která plní nejpřísnější ekologické normy. Testujeme a využíváme alternativní paliva, věnujeme pozornost hodnocení spotřeby, školení ekonomické jízdy a optimalizaci jízdních výkonů. Snažíme se předcházet možným rizikům v přepravním procesu, ať již se týkají bezpečnosti pracovníků nebo přepravovaného nákladu.

POdle předpisů a zodpovědně

Samozřejmostí při poskytování našich služeb je maximální snaha o dodržování platné legislativy. Seriózním přístupem k vlastním zaměstnancům a investicemi do zkvalitnění pracovního prostředí pomáháme utvářet kolektiv loajálních a zodpovědných pracovníků, na které se můžete vždy obrátit. Díky tomu, že jsme stabilní a zavedenou společností, nabízíme otevřenost a férový přístup, stejně jako zodpovědnost při plnění vzájemných závazků v rámci obchodní spolupráce – to stejné však očekáváme i od našich partnerů. Podporujeme aktivity v oblasti společenské, kulturní a sportovní, které se odehrávají v regionech, kde působíme, a které mají souvislost s aktivitami naší společnosti.

 

 

 

Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

  •  Autobusová doprava 1
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH