Nový terminál – Bobrová, Dolní Bobrová

PLATNOST OD 23. 8. 2021