PROVOZ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA POLIČSKU

Od 12.6.2022 zajištujeme autobusovou dopravu v oblasti Poličska.

Podobně jako ostatní dopravci, kteří nově zabezpečují dopravu v Pardubickém kraji se potýkáme s dlouhodobým nedostatkem řidičů v tomto regionu. Pro zajištění výkonů proto nasazujeme aktuálně část zaměstnanců z jiných poboček naší společnosti nebo zaměstnance spolupracujících firem. Prosíme o trpělivost a toleranci nedostatků v období od 13.6.2022 do 30.6.2022.

Děláme maximum pro to, abychom profesi řidiče navrátili potřebnou prestiž a získali do našich řad kvalitní a zodpovědné řidiče. Omluvte prosím naše chyby, věříme, že v průběhu několika málo dní se nám je podaří napravit.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dopravce, který je za linku odpovědný je uveden v záhlaví jízdního řádu nebo je uveden v systému IDOS. Může samozřejmě nastat situace, kdy spoj pro nás jede autobus jiného dopravce, např. společnost Zlatovánek, zodpovědnost za vypravení tohoto spoje však má naše společnost, obracejte se proto na nás. Obdobně může nastat situace, kdy například autobus společnosti ZDAR, a.s. zajišťuje spoj pro společnost BusLine Pardubicko s.r.o. v oblasti Litomyšlska a Jevíčska. V takovém případě je sice primární odpovědnost na společnosti BusLine, ale můžete se v těchto případech obracet i na nás, pokus Váš podnět nebudeme moci vyřešit předáme ho

Nejjednodušší cestou je použití webové aplikace na aplikace http://iredo.online případně aplikace pro mobilní telefony (aplikace jsou dostupné na www.oredo.cz). Výhodou mobilní aplikace je tzv. notifikace, která Vám zobrazí důležité informace na Vašem telefonu. Všechny autobusy společnosti ZDAR, a.s. se od 12.6.2022 zobrazují v tomto systému a vidíte tak vždy aktuální polohu a případné zpoždění. Pokud nemáte k dispozici přístup do uvedených aplikací můžete kontaktovat i centrální dispečink IREDO tel. 491 580 333.

Seznam spojů, které nejsme schopni zajistit zasíláme každý den do 17:00 objednavateli, ten ho poté předává společnosti OREDO, která ho ve večerních hodinách zveřejní na svém webu. Předpokládáme, že od 20.6.2022 budeme schopni tyto informace poskytovat s větším předstihem.

Rádi uvítáme Vaše připomínky k dopravě zajišťované naší společností. Prosíme, abyste při Vašich dotazech usnadnili komunikaci tím, že budete znát např. které linky, spoje, řidiče nebo zastávky se Váš dotaz týká. Ne vždy jsme schopni Váš dotaz zodpovědět ihned, musíme např. dohledat záznam z historie polohy vozidel, případně zjistit další skutečnosti. Preferujeme dotazy zaslané e-mailem. Dotazy a náměty ohledně linkové dopravy zajišťované společností ZDAR, a.s. v Pardubickém kraji (v rámci systému IREDO) směřujte prosím na e-mail policsko@zdar.cz .
Urgentní záležitosti můžete směřovat na speciální telefonní linku 703 178 764. Prosíme o pochopení, pokud bude linka obsazená nebo nedostupná, zavoláme Vám zpět. Linka nebude obsluhována v době od 20:00 do 06:00. Proto, aby mohla linka sloužit, prosíme směřujte na ni ty záležitosti, které se týkají nedostatků v provozu. Praktické záležitosti (např. dotazy k tarifům, ztráty a nálezy apod. prosím směřujte na e-mailovou adresu).

Níže budeme uvádět dotazy cestujících, a i případné odpovědi, pokud daný problém budeme schopni vyřešit. Než pošlete Váš dotaz, podívejte se proto, zda jsme na něj již neodpověděli v sekci dotazy cestujících. Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNÍ STAV PROVOZU

18.6.2022: Z důvodu technické závady vozidla na trase nebyl zajištěn spoj 100 na lince 680839 z Bohuňova (12:42) do Poličky (13:26). Omlouváme se cestujícím za způsobené komplikace. Informace byla nahlášena dispečinku IREDO. Cestující, kteří se dovolali na naši informační linku se mohou obrátit na e-mail latislav@zdar.cz s žádostí o proplacení nákladů na cestu. Následující spoje daného turnusu jsou zajištěny náhradním vozidlem.

Předpokládáme zajištění provozu v plném rozsahu.

DOTAZY CESTUJÍCÍCH

Na řadě linek se naši řidiči potýkají se zpožděním. V první den provozu mohlo být způsobeno drobnými technickými obtížemi s odbavovacím systémem, které byly odstraněny. Přetrvává však zpoždění na linkách přes města Litomyšl, Chrudim, Pardubice ať již z důvodu hustého provozu nebo dopravních omezení. Tyto skutečnosti nejsme schopni ovlivnit.

Na některých linkách, např. Polička – Hradec Králové nejsou obslouženy některé zastávky (např. Zborovské náměstí nebo 17. listopadu). Naši řidiči zastavují na zastávkách dle jízdního řádu. Případné připomínky k zavedení nových zastávek na trasu linky nebo jiného vedení linek je nutné směřovat na objednatele (Krajský úřad, ODSH, Oddělení dopravní obslužnosti).

Z důvodu rekonstrukce zastávky Polabiny, Hradecká v Pardubicích autobusy provizorně zastavují na zastávce MHD Stavařov. Za pochybení v první den provozu se omlouváme.

Dle informací z Pardubického kraje je od 16.6.2022 dočasně jízdné zdarma na linkách společnosti BusLine Pardubicko s.r.o. (linky z oblastí Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko). Na linkách ostatních dopravců (ZDAR, CAR-TOUR, ARRIVA a UMBRELLA) se platí jízdné dle tarifu IDS IREDO. Provozovatele dané linky a spoje najdete v záhlaví jízdního řádu.

Aktuální informace k provozu informačních kanceláří naleznete na stránkách www.oredo.cz. Jsou tam uvedena umístění kanceláří, provozní doby a případné informace o změnách v provozu těchto center.

Čipové karty IREDO jsou platné i po změně dopravců od 12.6.2022. Kartu je možné využívat u všech dopravců zapojených do systému IREDO.

Od 12.6.2022 je možné ve všech autobusech platit také platební (bankovní) kartou. Transakce se cestujícím na výpisu z účtu nemusí zobrazit ihned, ale až v řádu několika dní. Zároveň pokud cestující zaplatí např. v jednom dni bankovní kartou více jízdenek, mohou být transakce sloučeny a strženy z účtu jednou položkou.

Změny od 12.6. se dotýkají i způsobu používání tzv. přestupních jízdenek. Dříve bylo pro možnost využití přestupní jízdenky nutno použít kartu IREDO, na kterou se nahrála informace o přestupu. Nově lze přestupní jízdenku vydat i v papírové podobě, obsahuje pak tzv. QR-kód, který cestující načte při přestupu.