VDV – INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY

Vážení cestující,

od 1. března 2020 vstupuje v platnost integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Pomocí jedné jízdenky se tak cestující bude moci přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty může libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem dle nového tarifního systému VDV. V rámci tarifu VDV si dopravci budou navzájem uznávat jízdenky.

S přechodem na nový tarif souvisí také změna ceníku – od 1. března 2020 bude na spojích zařazených do VDV platit nový zónově-relační tarif vydaný Krajem Vysočina. Na mezikrajských linkách bude i nadále platit kilometrický ceník. Spoje, které hradí obce, nejsou zařazeny do VDV a i nadále na nich platí kilometrický ceník dopravce bez možnosti přestupů a uznávaní jízdenek VDV. Pro lepší orientaci cestujících jsou spoje nezahrnuté do VDV označeny čísly 300 a více. Spoje, které jsou v rámci dané linky zařazeny do systému VDV budou vždy uvedeny na jízdním řádu. Jízdní řády budou k dispozici na našich webových stránkách koncem měsíce února a také budou na označnících.

Elektronickými čipovými kartami bude možné i nadále hradit jednotlivé jízdné v autobusech naší společnosti a to jak na spojích zařazených do VDV, tak i na ostatních spojích. Sleva 5 % z tarifu při platbě čipovou kartou však na spojích VDV neplatí.

Doporučujeme všem našim cestujícím prostudovat si následující platné dokumenty/zdroje, ve kterých se dozvíte veškeré podstatné informace o systému VDV, který vejde v platnost od 1. 3. 2020:

Prosíme o trpělivost při cestování našimi autobusy v závislosti se zavedením nového systému Integrované dopravy.
Věříme, že nový systém bude přínosem pro dopravu v kraji Vysočina.

VDV LETÁK ZDAR, a.s.

AKTUALIZACE INFORMACÍ K 12.3.2020 –  ZMĚNA ZÓN VDV