Přeprava chladírenskými návěsy

Zboží pod řízenou teplotou

 • chladírenské skříňové návěsy
  - výkonné agregáty umožňujících chlazení, mražení a ohřívání nákladového prostoru
  - možná regulace v teplotním intervalu -25° C až +25 C
  - certifikáty ATP
  - vhodné pro elektroniku, potraviny, květiny a paletové zboží  
  - sběrné koše k uskladnění 33 palet na výměnu
  - návěs rozdělený pohyblivými příčkami až na 3 části, ve kterých lze udržovat rozdílné teploty
 • izotermické skříňové návěsy
  - ochrana proti teplotním výkyvům
  - ochrana proti nežádoucím vlivům vody a prachu 
  - vhodné pro elektroniku a paletové zboží

Vnitrostátní a mezinárodní přepravy

 • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
 • předepsaná bezpečnostní výbava
 • vyškolení řidiči
 • bezpečnostní poradce pro ADR přepravy
 • přeprava zboží just-in-time
  - nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu.
 • možnost přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA
 • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
 • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů

Kvalita přepravy

 • vozidla splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním lékařským kontrolám
 
Kontakty

Milan ŠIMKA

vedoucí provozu Nákladní doprava simka@zdar.cz

tel: +420 566 696 113, +420 602 746 735

 • Rudolf BEŇADIK

  vrchní dispečer benadik@zdar.cz

  tel: +420 566 696 214, +420 602 275 567

 • Oldřich BERÁNEK

  dispečer beranek@zdar.cz

  tel: +420 566 696 217, +420 602 420 951

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Nákladní vozy s vlečkou
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH