Přeprava chladírenskými návěsy

Zboží pod řízenou teplotou

 • chladírenské skříňové návěsy
  • výkonné agregáty umožňujících chlazení, mražení a ohřívání nákladového prostoru
  • možná regulace v teplotním intervalu -25° C až +25 C
  • certifikáty ATP
  • vhodné pro elektroniku, potraviny, květiny a paletové zboží  
  • sběrné koše k uskladnění 33 palet na výměnu
  • návěs rozdělený pohyblivými příčkami až na 3 části, ve kterých lze udržovat rozdílné teploty
 • izotermické skříňové návěsy.
  • ochrana proti teplotním výkyvům
  • ochrana proti nežádoucím vlivům vody a prachu 
  • vhodné pro elektroniku a paletové zboží

Vnitrostátní a mezinárodní přepravy

 • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
  • předepsaná bezpečnostní výbava
  • vyškolení řidiči
  • bezpečnostní poradce pro ADR přepravy
 • přeprava zboží just-in-time:
  přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA 
  • nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu
    

Kvalita přepravy

 • vozidla splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním lékařským kontrolám
Kontakty:        Milan ŠIMKA, vedoucí provozu nákladní dopravy
                        tel:       +420 566 696 113
                        fax:      +420 566 696 191
                        mobil: +420 602 746 735
                        e-mail: simka@zdar.cz
 
                        Rudolf BEŇADIK, vedoucí střediska
                        tel:       +420 566 696 214
                        fax:      +420 566 696 191
                        mobil: +420 602 275 567
                        e-mail: benadik@zdar.cz
 
            Oldřich BERÁNEK, dispečer
                        tel:       +420 566 696 217
                        fax:      +420 566 696 191
                        mobil: +420 602 420 951
                        e-mail: beranek@zdar.cz
Kontakty

Oldřich Beránek

Dispečer beranek@zdar.cz

tel: 566 696 217

 • MILAN ŠIMKA

  vedoucí provozu nákladní dopravy simka@zdar.cz

  tel: 566 696 113

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Nákladní vozy s vlečkou
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH