Valníková doprava

  • třístranné shrnovací plachtové návěsy
   • délka 13,6 m,  výška 2,7 - 3 m, šířka 2,45 m
   • objem až 100 m3
   • 33 palet
   • možnost nakládky z boku, zezadu či shora
   • zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, aj.)
   • vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy
   • možnost zdvižení horní části konstrukce plachty při nakládce
   • velkoobjemové přívěsové soupravy
    • plachtové nebo skříňové provedení
    • 38 palet
    • možnost nakládky z boku, zezadu či shora (pouze u plachet)
    • zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, rozpínací tyče aj.)
    • vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy

 Vnitrostátní a mezinárodní přepravy

  • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
   • předepsaná bezpečnostní výbava
   • vyškolení řidiči
   • bezpečnostní poradce pro ADR přepravy
  • přeprava technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích
   • nakládka resp. vykládka vlastní manipulační technikou (závěsný vysokozdvižný vozík)
   • zádržné systémy nákladu proti pohybu v průběhu přepravy
  • přeprava zboží just-in-time
   • nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu.
  • přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA
  • nadrozměrné náklady
   • vytipování vhodných tras
   • vyřízení potřebných formalit k provedení nadrozměrné přepravy
   •  zajištění policejního nebo vlastního doprovodu
  • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
  • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů
 
Kontakty:     
                        Milan ŠIMKA, vedoucí provozu nákladní dopravy
tel:       +420 566 696 113
                        fax:      +420 566 696 191
                        mobil: +420 602 746 735
                        e-mail: simka@zdar.cz
 
                        Rudolf BEŇADIK, vedoucí střediska
                        tel:       +420 566 696 214
                        fax:      +420 566 696 191
                        mobil: +420 602 275 567
                        e-mail: benadik@zdar.cz

Petr DOBROVOLNÝ, dispečer valníkové dopravy
                         tel:       +420 566 696 114
                         fax:      +420 566 696 191
                         mobil: +420 724 339 421
                         e-mail: dobrovolny@zdar.cz
Kontakty

RUDOLF BEŇADIK

vedoucí střediska valníkové dopravy benadik@zdar.cz

tel: 566 696 214

Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Nákladní vozy s vlečkou
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH