Valníková doprava

  • třístranné shrnovací plachtové návěsy
   - délka 13,6 m,  výška 2,7 - 3 m, šířka 2,45 m
   - objem až 100 m3
   33 palet
   - možnost nakládky z boku, zezadu či shora
   - zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, aj.)
   - vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy
   - možnost zdvižení horní části konstrukce plachty při nakládce
   • velkoobjemové přívěsové soupravy
    - skříňové provedení
    38 palet
    zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, rozpínací tyče aj.)
    - vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy

 Vnitrostátní a mezinárodní přepravy

  • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
   - předepsaná bezpečnostní výbava
   - vyškolení řidiči
   - bezpečnostní poradce pro ADR přepravy
  • přeprava technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích
   - nakládka resp. vykládka vlastní manipulační technikou (závěsný vysokozdvižný vozík)
   - zádržné systémy nákladu proti pohybu v průběhu přepravy
  • přeprava zboží just-in-time
   - nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu.
  • možnost přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA
  • nadrozměrné náklady
   - vytipování vhodných tras
   - vyřízení potřebných formalit k provedení nadrozměrné přepravy
   - zajištění policejního nebo vlastního doprovodu
  • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
  • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů
 
Kontakty

Milan ŠIMKA

vedoucí provozu Nákladní doprava simka@zdar.cz

tel: +420 566 696 113, +420 602 746 735

 • Rudolf BEŇADIK

  vrchní dispečer benadik@zdar.cz

  tel: +420 566 696 214, +420 602 275 567

 • Petr DOBROVOLNÝ

  dispečer dobrovolny@zdar.cz

  tel: +420 566 696 114, +420 724 339 421

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Nákladní vozy s vlečkou
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH