Valníková doprava

Třístranné shrnovací plachtové návěsy 

 • délka 13,6 m, výška 2,7 – 3 m, šířka 2,45 m 
 • objem až 100 m3
 • 33 palet 
 • možnost nakládky z boku, zezadu či shora 
 • zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, aj.) 
 • vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy 
 • možnost zdvižení horní části konstrukce plachty při nakládce 

Velkoobjemové přívěsové soupravy 

 • skříňové provedení 
 • 38 palet
 • zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, rozpínací tyče aj.) 
 • vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy


VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVY

 • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
  • předepsaná bezpečnostní výbava 
  • vyškolení řidiči 
  • bezpečnostní poradce pro ADR přepravy 
 • přeprava technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích 
  • nakládka resp. vykládka vlastní manipulační technikou (závěsný vysokozdvižný vozík) 
  • zádržné systémy nákladu proti pohybu v průběhu přepravy přeprava zboží just-in-time 
  • nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu. 
 • možnost přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA 
 • nadrozměrné náklady 
  • vytipování vhodných tras
  • vyřízení potřebných formalit k provedení nadrozměrné přepravy 
  • zajištění policejního nebo vlastního doprovodu 
 • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
 • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů

KONTAKTY


Milan Šimka

MANAŽER PROVOZU NÁKLADNÍ DOPRAVY

David Havel

DISPEČER - Valníková doprava