Přeprava cisternovými návěsy

KAPALNÉ LÁTKY POTRAVINÁŘSKÉHO CHARAKTERU

 • mléko, minerální a rostlinné oleje, sirupy, víno aj.
 • vnitrostátní a mezinárodní doprava

Vozový park

 • nerezové vícekomorové cisterny v návěsovém provedení tepelně izolované s certifikátem ATP 
 • objem 25.000 - 32.000 litrů 
 • sanitační okruh pro mytí s připojením na zdroj tlakové vody a dezinfekce 
 • osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin


POHONNÉ HMOTY

Zásobování čerpacích stanic

 • automobilovými benzíny 
 • motorovou naftou 
 • biopalivy 
 • minerálními oleji

Vozový park

 • cisternový návěs 
 • objem přepravovaných kapalin až 36.000 l 
 • možnost nakládky více produktů na jednu cisternu (5 samostatných komor) 
 • výdej pohonných hmot přes kalibrovaná počitadla s teplotní kompenzací 
 • výbava dle požadavku Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). 
 • školení řidiči

KONTAKTY


Milan Šimka

MANAŽER PROVOZU NÁKLADNÍ DOPRAVY

Veronika Hanslová

DISPEČER - Přeprava cisternovými návěsy a svoz mléka