Svoz mléka

VOZOVÝ PARK

 • zesílené podvozky Scania, MAN
 • izolované nerezové vícekomorové cisterny 
  • Walter JANSKY (SRN) 
  • Schwarte (SRN) 
 • objem svozových cisteren 9.000 – 16.000 litrů 
 • možnost zvýšení kapacity připojením vícekomorového přívěsu o objemu až 21.000 litrů
 • konstrukce vozidel s důrazem na využití legislativních možností pro soupravy silničních vozidel (48 tun) ovlivňující ekonomiku přepravy mléka na velké vzdálenosti

KVALITA SVOZU MLÉKA

 • cisterny splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky 
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin 
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním lékařským kontrolám a školením (odběr vzorků, vzdělávání v oblasti obsluhy technologického zařízení svozového vozidla aj.) 
 • všechny teploměry, měřidla a vzorkovací systémy jsou podrobovány v příslušných intervalech předepsaným kontrolám a seřízením 
 • záložní cisterny

PROCES ODBĚRU MLÉKA

Veškeré úkony spjaté s odběrem mléka jsou řízeny počítačovým systémem.

 • sání mléka:
  • čerpadla s gumovými rotory 
  • vakuové pumpy 
  • výkon až 40.000 litrů/hod 
  • pohon motorem vozidla popř. 380V
  • magneto – indukční systém měření množství mléka 
 • sledování teploty čerpaného mléka 
 • technologie GPS 
  • určování dodavatele pomocí GPS 
  • určování polohy vozidla 
 • odběr vzorků mléka vzorkovacím systémem popř. Ultrasampler
  • individuální (dodavatelský) 
  • celocisternový vzorek pro laboratorní rozbory 
  • identifikace vzorkovnic čárovými kódy popřípadě TAG-čipy
  • temperované prostory s technologickým zařízením 
 • čistění a dezinfekce sběrného a vzorkovacího systému 
 • přenos dat 
  • záznam o průběhu veškerých operací
  • moderní telekomunikační technologie (rádiové vlny, GPRS apod.) 
  • možnost tištěné formy
  • kompatibilní s informačním systémem mlékárny

KONTAKTY


Milan Šimka

MANAŽER PROVOZU NÁKLADNÍ DOPRAVY

Veronika Hanslová

DISPEČER - Přeprava cisternovými návěsy a svoz mléka