Přeprava chladírenskými návěsy

Zboží pod řízenou teplotou

 • chladírenské skříňové návěsy 
  • výkonné agregáty umožňujících chlazení, mražení a ohřívání nákladového prostoru 
  • možná regulace v teplotním intervalu -25° C až +25 C 
  • certifikáty ATP 
  • vhodné pro elektroniku, potraviny, květiny a paletové zboží 
  • sběrné koše k uskladnění 33 palet na výměnu
  • návěs rozdělený pohyblivými příčkami až na 3 části, ve kterých lze udržovat rozdílné teploty 
 • izotermické skříňové návěsy 
  • ochrana proti teplotním výkyvům 
  • ochrana proti nežádoucím vlivům vody a prachu
  • vhodné pro elektroniku a paletové zboží


Kvalita přepravy

 • vozidla splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky 
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin 
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním lékařským kontrolám


VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVY

 • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
  • předepsaná bezpečnostní výbava 
  • vyškolení řidiči 
  • bezpečnostní poradce pro ADR přepravy 
 • možnost přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA 
 • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
 • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů

KONTAKTY


Milan Šimka

MANAŽER PROVOZU NÁKLADNÍ DOPRAVY

Martin Pytlík

DISPEČER - Přeprava chladírenskými návěsy

Lukáš Adamec

DISPEČER - Přeprava chladírenskými návěsy