Svoz mléka

Vozový park

 • zesílené podvozky Scania
 • izolované nerezové vícekomorové cisterny
  - Walter JANSKY (SRN)
  - Schwarte (SRN)
 • objem svozových cisteren 9.000 - 16.000 litrů
 • možnost zvýšení kapacity připojením vícekomorového přívěsu o objemu až 21.000 litrů
 • konstrukce vozidel s důrazem na využití legislativních možností pro soupravy silničních vozidel (48 tun) ovlivňující ekonomiku přepravy mléka na velké vzdálenosti

Proces odběru mléka

Veškeré úkony spjaté s odběrem mléka jsou řízeny počítačovým systémem.

 • sání mléka: 
  - čerpadla s gumovými rotory
  - vakuové pumpy
  - výkon až 40.000 litrů/hod
  - pohon motorem vozidla popř. 380V
  - magneto - indukční systém měření množství mléka
 • sledování teploty čerpaného mléka
 • technologie GPS
  - určování dodavatele pomocí GPS
  - určování polohy vozidla
 • odběr vzorků mléka vzorkovacím systémem popř. Ultrasampler
  - individuální (dodavatelský)
  - celocisternový vzorek pro laboratorní rozbory
  - identifikace vzorkovnic čárovými kódy popřípadě TAG-čipy
  - temperované prostory s technologickým zařízením
 • čistění a dezinfekce sběrného a vzorkovacího systému
 • přenos dat
  - záznam o průběhu veškerých operací
  - moderní telekomunikační technologie (rádiové vlny, GPRS apod.)
  - možnost tištěné formy
  - kompatibilní s informačním systémem mlékárny

Kvalita svozu mléka

 • cisterny splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním
  lékařským kontrolám a školením (vzdělávání v oblasti obsluhy technologického zařízení svozového vozidla)
 • všechny teploměry, měřidla a vzorkovací systémy jsou podrobovány v příslušných intervalech  
  předepsaným kontrolám a seřízením
 • záložní cisterny
Kontakty

Milan ŠIMKA

vedoucí provozu Nákladní doprava simka@zdar.cz

tel: +420 566 696 113, +420 602 746 735

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Nákladní vozy s vlečkou
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH