Přeprava cisternovými návěsy

Kapalné látky potravinářského charakteru

 • mléko, minerální a rostlinné oleje, sirupy, víno aj.
 • vnitrostátní a mezinárodní doprava
 
Vozový park
 • nerezové vícekomorové cisterny v návěsovém provedení
 • tepelně izolované s certifikátem ATP
 • objem 25.000- 32.000 litrů
 • sanitační okruh pro mytí s připojením na zdroj tlakové vody a dezinfekce
 • osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin

Pohonné hmoty


Zásobování čerpacích stanic
 • automobilovými benzíny
 • motorovou naftou
 • biopalivy
 • minerálními oleji

Vozový park
 • cisternový návěs
 • objem přepravovaných kapalin až 36.000 l
 • možnost nakládky více produktů na jednu cisternu (5 samostatných komor)
 • výdej pohonných hmot přes kalibrovaná počitadla s teplotní kompenzací
 • výbava dle požadavku Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).
 • školení řidiči
Kontakty

Milan ŠIMKA

vedoucí provozu Nákladní doprava simka@zdar.cz

tel: +420 566 696 113, +420 602 746 735

 • Jan VANĚK

  vrchní dispečer vanek@zdar.cz

  tel: +420 566 696 115, +420 602 746 714

 • Radek HENZL

  dispečer henzl@zdar.cz

  tel: +420 733 613 382

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Nákladní vozy s vlečkou
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH