Aktuální změny v dopravě

V důsledku dopravních omezení dochází k následujícím změnám v provozu linek veřejné dopravy

KONTAKTY

Jaroslava Zichová
Odborný dopravní referent
zichovaj@zdar.cz
Tel: 566 696 260

DISPEČINK
Jan Irovský
irovsky@zdar.cz
Tel: 566 696 165

S Vašimi návrhy a připomínkami se můžete obrátit na:
e-mail: bus@zdar.cz
Tel: 566 696 160 (záznamník)