Výstavba autobusového terminálu v Bobrové

PLATÍ OD 22. 2. 2021 DO 31. 7. 2021