Informace pro akcionáře

24. 3. 2020: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti.