Informace pro akcionáře

18.6.2021: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti.