Informace pro akcionáře

13.12.2019: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti.