Informace pro akcionáře

16.11.2021: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 17.12.2021.