Informace pro akcionáře

14.5.2019: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti.