Informace pro akcionáře

15.11.2022: Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 16.12.2022. Příloha – projekt fúze sloučením.