Informace pro akcionáře

17.7.2020: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti.