Přeprava chladírenskými návěsy

ZBOŽÍ POD ŘÍZENOU TEPLOTOU

 • chladírenské skříňové návěsy
  – výkonné agregáty umožňujících chlazení, mražení a ohřívání nákladového prostoru
  – možná regulace v teplotním intervalu -25° C až +25 C
  – certifikáty ATP
  – vhodné pro elektroniku, potraviny, květiny a paletové zboží
  – sběrné koše k uskladnění 33 palet na výměnu
  – návěs rozdělený pohyblivými příčkami až na 3 části, ve kterých lze udržovat rozdílné teploty
 • izotermické skříňové návěsy
  – ochrana proti teplotním výkyvům
  – ochrana proti nežádoucím vlivům vody a prachu
  – vhodné pro elektroniku a paletové zboží

KVALITA PŘEPRAVY

 • vozidla splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním lékařským kontrolám

VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVY

 • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
 • předepsaná bezpečnostní výbava
 • vyškolení řidiči
 • bezpečnostní poradce pro ADR přepravy
 • přeprava zboží just-in-time
  – nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu.
 • možnost přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA
 • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
 • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů

KONTAKTY

Milan Šimka
Manažer provozu nákladní doprava
simka@zdar.cz
Tel: 566 696 113, 602 746 735

Rudolf Beňadik
Vrchní dispečer
benadik@zdar.cz
Tel: 566 696 214, 602 275 567

Martin Pytlík
Dispečer
pytlik@zdar.cz
Tel: 566 696 217, 602 420 951

Lukáš Adamec
Dispečer
adamec@zdar.cz
Tel: 730 579 066