Přeprava cisternovými návěsy

KAPALNÉ LÁTKY POTRAVINÁŘSKÉHO CHARAKTERU

 • mléko, minerální a rostlinné oleje, sirupy, víno aj.
 • vnitrostátní a mezinárodní doprava

Vozový park

 • nerezové vícekomorové cisterny v návěsovém provedení
 • tepelně izolované s certifikátem ATP
 • objem 25.000- 32.000 litrů
 • sanitační okruh pro mytí s připojením na zdroj tlakové vody a dezinfekce
 • osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin

POHONNÉ HMOTY

Zásobování čerpacích stanic

 • automobilovými benzíny
 • motorovou naftou
 • biopalivy
 • minerálními oleji

Vozový park

 • cisternový návěs
 • objem přepravovaných kapalin až 36.000 l
 • možnost nakládky více produktů na jednu cisternu (5 samostatných komor)
 • výdej pohonných hmot přes kalibrovaná počitadla s teplotní kompenzací
 • výbava dle požadavku Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).
 • školení řidiči

KONTAKTY

Milan Šimka
Manažer provozu nákladní doprava
simka@zdar.cz
Tel: 566 696 113, 602 746 735

Veronika Hanslová
Dispečer
cisterny@zdar.cz
Tel: 739 047 824