Svoz mléka

VOZOVÝ PARK

 • zesílené podvozky Scania
 • izolované nerezové vícekomorové cisterny
  – Walter JANSKY (SRN)
  – Schwarte (SRN)
 • objem svozových cisteren 9.000 – 16.000 litrů
 • možnost zvýšení kapacity připojením vícekomorového přívěsu o objemu až 21.000 litrů
 • konstrukce vozidel s důrazem na využití legislativních možností pro soupravy silničních vozidel (48 tun) ovlivňující ekonomiku přepravy mléka na velké vzdálenosti

KVALITA SVOZU MLÉKA

 • cisterny splňují veškeré veterinárně hygienické požadavky
 • platná osvědčení o způsobilosti k přepravě potravin
 • řidiči obsluhující tato vozidla mají vystaven zdravotní průkaz a pravidelně se podrobují preventivním
  lékařským kontrolám a školením (odběr vzorků, vzdělávání v oblasti obsluhy technologického zařízení svozového vozidla aj.)
 • všechny teploměry, měřidla a vzorkovací systémy jsou podrobovány v příslušných intervalech předepsaným kontrolám a seřízením
 • záložní cisterny

PROCES ODBĚRU MLÉKA

Veškeré úkony spjaté s odběrem mléka jsou řízeny počítačovým systémem.

 • sání mléka:
  – čerpadla s gumovými rotory
  – vakuové pumpy
  – výkon až 40.000 litrů/hod
  – pohon motorem vozidla popř. 380V
  – magneto – indukční systém měření množství mléka
 • sledování teploty čerpaného mléka
 • technologie GPS
  – určování dodavatele pomocí GPS
  – určování polohy vozidla
 • odběr vzorků mléka vzorkovacím systémem popř. Ultrasampler
  – individuální (dodavatelský)
  – celocisternový vzorek pro laboratorní rozbory
  – identifikace vzorkovnic čárovými kódy popřípadě TAG-čipy
  – temperované prostory s technologickým zařízením
 • čistění a dezinfekce sběrného a vzorkovacího systému
 • přenos dat
  – záznam o průběhu veškerých operací
  – moderní telekomunikační technologie (rádiové vlny, GPRS apod.)
  – možnost tištěné formy
  – kompatibilní s informačním systémem mlékárny

KONTAKTY

Milan Šimka
Manažer provozu nákladní doprava
simka@zdar.cz
Tel: 566 696 113, 602 746 735

Veronika Hanslová
Dispečer
cisterny@zdar.cz
Tel: 739 047 824