Valníková doprava

 • třístranné shrnovací plachtové návěsy
  – délka 13,6 m, výška 2,7 – 3 m, šířka 2,45 m
  – objem až 100 m3
  – 33 palet
  – možnost nakládky z boku, zezadu či shora
  – zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, aj.)
  – vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy
  – možnost zdvižení horní části konstrukce plachty při nakládce
 • velkoobjemové přívěsové soupravy
  – skříňové provedení
  – 38 palet
  – zajišťovací prostředky k upevnění přepravovaného nákladu (upínací pásy, protiskluzové podložky, rozpínací tyče aj.)
  – vzduchové pérování chránící přepravované náklady před otřesy

VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVY

 • přepravy nebezpečného zboží dle Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
  – předepsaná bezpečnostní výbava
  – vyškolení řidiči
  – bezpečnostní poradce pro ADR přepravy
 • přeprava technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích
  – nakládka resp. vykládka vlastní manipulační technikou (závěsný vysokozdvižný vozík)
  – zádržné systémy nákladu proti pohybu v průběhu přepravy
 • přeprava zboží just-in-time
  – nakládka a vykládka přesně ve stanovenou hodinu.
 • možnost přepravy na podkladě Karnetu TIR a ATA
 • nadrozměrné náklady
  – vytipování vhodných tras
  – vyřízení potřebných formalit k provedení nadrozměrné přepravy
  – zajištění policejního nebo vlastního doprovodu
 • přistavení návěsu k provedení nakládky nebo vykládky zboží bez čekání připojeného tahače
 • zapůjčení návěsů ke krátkodobému skladování zboží nebo obalových materiálů

KONTAKTY

Milan Šimka
Manažer provozu nákladní doprava
simka@zdar.cz
Tel: 566 696 113, 602 746 735

Rudolf Beňadik
Vrchní dispečer
benadik@zdar.cz
Tel: 566 696 214, 602 275 567

David Havel
Dispečer
havel@zdar.cz
Tel: 566 696 114, 737 228 823