Aktuální změny v dopravě - září 2023

Aktuální informace o změnách jízdních řádů a dalších mimořádnostech v dopravě naleznete na webových stránkách příslušných objednatelů/organizátorů dopravy.


Pro linky zajišťované na území Kraje Vysočina v rámci systému VDV:

  Klikněte zde  


Pro linky zajišťované na území Pardubického kraje v rámci systému IREDO:

 Klikněte zde   


Pro linky MHD Žďár nad Sázavou:

 Klikněte zde