Naše vozidla se podílela na dopravě návštěvníků MS v Biatlonu

Společnost ZDAR se významně podílela na zajištění kyvadlové dopravy pro návštěvníky MS v Biatlonu. Celá akce byla dispečersky řízena společností ČSAD Tišnov, která do akce nasadila také nejvíce vozidel.

Naše společnost zajišťovala primárně svozovou linku na Fryšavu, kde byla po celou dobu nasazena 3 – 4 vozidla. Dále jsme se podíleli na dvou svozových linkách ze Žďáru nad Sázavou, kde jsme měli nasazeno průběžně 4 – 8 vozidel. Jako třetí dopravce pak vypomohla společnost DOPAZ, která zajišťovala se 3 – 5 vozidly obsluhu parkoviště u Nové Vsi. Ačkoliv parkování v Nové Vsi a ve Žďáru nad Sázavou bylo domluveno doslova den před prvním závodem, ukázalo se to jako poměrně dobré řešení, které přispělo k minimalizaci uzavírání silnice I/19 a tím i k zajištění relativně bezproblémové dopravní situace v regionu. Na rozdíl od minulého mistrovství světa totiž nebylo možné využít parkovací plochy na loukách v okolí nemocnice, kyvadlová doprava tak byla pro dovoz návštěvníků nezbytnou součástí.

Výraznou zatěžkávací zkoušku přinesl první víkend, zejména pak neděle. V tento den bylo sice nasazeno kolem 30 autobusů (oproti 20, které jezdily ve všední dny), dopravní situaci však výrazně zkomplikovalo uzavření silnice I/19 z Radňovic, neboť i tento úsek silnice musel být využit jako parkoviště. Na základě těchto zkušeností se pak pro další víkend podařilo více využít možnosti parkování ve Žďáru nad Sázavou, a i díky nasazení celkem 36 vozidel všech zapojených dopravců probíhal odvoz návštěvníků plynule.

Závodů se každý den účastnilo 20 – 30 tisíc diváků a odhadujeme, že zhruba polovina z nich využila kyvadlovou dopravu. Na samotný svoz do areálu byly většinou tři hodiny, rozvozy za pak dařilo realizovat za zhruba za poloviční čas, tedy přibližně za 1,5 hodiny. Autobusy tak jezdily doslova naplněné k prasknutí a všichni řidiči, kteří se na akci podíleli tak zaslouží velké poděkování za trpělivost a ochotu s fanoušky, kteří byli často po náročném fandění unaveni. Občas sice někteří z nich dojeli jinam, než kde ponechali své vozidlo, ale to bylo způsobeno většinou ne úplně vhodným označením jednotlivých parkovacích ploch, což jsme několikrát připomínkovali. Na základě našeho podnětu pak byla většina vozidel vybavena sledovacím systémem GPS, díky kterému měli dispečeři přehled o pohybu jednotlivých vozidel a tím i situaci na jednotlivých svozových trasách.

Závodů se každý den zúčastnilo mezi 20 – 30 tisíci diváky, odhadem zhruba polovina z nich, tedy mezi 10 – 15 tisící využilo vozidla kyvadlové dopravy. Naše společnost jako kmenová vozidla na svozy nasadila nové autobusy typu SOR ICN 12,3 a IVECO CRW 12 LE, které budou po skončení MS dovybaveny informačním a odbavovacím systémem a zařazeny na linky v Kraji Vysočina a Pardubickém kraji.  Dohromady bude v letošním roce pořízeno pro linkovou dopravu v regionu více než 30 nových vozidel značek SOR, IVECO a MAN.